فیزیک دوم دبیرستان فصل5 فشار مایعات

حجم فایل : 443.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل5(فشار مایعات) فشار در مایع ها مایع دارای فشار است می دانیم فشار مایع به عمق مایع بستگی دارد و به جنس مایع (چگالی ) نیز بستگی دارد.
اثبات: نکات مهم فشار مایع درون یک ظرف به مساحت قاعده ی ظرف و شکل ظرف بستگی ندارد اما با چگالی مایع و عمق مایع نسبت مستقیم دارد .
در یک مایع ساکن (ظرف آب ، استخر) در هر نقطه از مایع فشار در تمام جهت ها یکسان وارد می شود .
در ظروف مرتبط با اشکال مختلف که محتوی یک مایع معینی است مایع در ظرف ها هم سطح است علت آن نیز بستگی فشار مایع به عمق مایع است و این که شکل ظرف در فشار مایع تاثیری ندارد پس ارتفاع مایع در ظرف یکسان است. پایان...